Nederlandse Woonbond
De Nederlandse Woonbond is de landelijke belangenvereniging van huurders en woningzoekenden. De Woonbond staat voor betaalbare huren, goede woningen in leefbare, veilige wijken en sterke huurdersorganisaties. De Woonbond helpt huurders met problemen.

Consument en veiligheid
Consument en Veiligheid staat voor het vergroten van de veiligheid van alle burgers, van jong tot oud, door het terugdringen van letsels door ongevallen.

De Woonplaats
De Woonplaats is een vastgoedonderneming met een maatschappelijke doelstelling. Dagelijks zetten wij ons met ruim 200 medewerkers in voor goede huisvesting. 
Ons woningaanbod bestaat uit 17.000 woningen, waarvan de meeste in Enschede en in de Achterhoek staan.

Rechtsbijstandverzekering Informatie Centrum
Onafhankelijke website met informatie over rechtsbijstandverzekeringen. O.a: huurrecht, en voorbeeldbrieven van de meestvoorkomende rechtsbijstand gerelateerde kwesties, zoals het bezwaar tegen huurverhoging en de opzegging van het huurcontract.

Huurcommissie
Bent u het niet eens met uw verhuurder of huurder over de huurprijs of het onderhoud van de woning? Of over de servicekosten of kosten voor nutsvoorzieningen? En komt u er samen niet uit? Dan kunt u mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw probleem.

Klachtencommissie
Op initiatief van een aantal woningcorporaties in Twente is in het jaar 2000 een gezamenlijke klachtencommissie opgericht. Deze klachtencommissie neemt klachten in behandeling als de klant en de corporatie er niet uitkomen met elkaar.