Voor iedereen die van 
Woningbouwvereniging 
De Woonplaats huurt!

Vereniging Huurdersplatform "De Woonplaats" is een landelijke huurdersbelangenorganisatie, gelieerd aan woningstichting De Woonplaats uit Enschede, die staat voor goede en betaalbare huurwoningen, alsmede veilige, leefbare wijken en buurten met een sterke positie van alle huurders van De Woonplaats.

Samenwerkingsverband
Vereniging Huurdersplatform "De Woonplaats" is een samenwerkingsverband van lokale aan De Woonplaats gelieerde Huurdersorganisaties. Bij de vereniging hebben zich acht, aan De Woonplaats gelieerde Huurdersbelangenorganisaties aangesloten. Het Huurdersplatform vertegenwoordigt de huurders van ongeveer 17.000 huurwoningen van woningstichting De Woonplaats.

Bevoegdheden overgedragen
De aangesloten Huurdersorganisaties hebben hun bevoegdheden inzake beïnvloeding van zaken van algemeen beleid en beheer bij De Woonplaats overdragen aan de vereniging Huurdersplatform "De Woonplaats".