Doelstelling en samenstelling van het Huurdersplatform en de taken en bevoegdheden van het Huurdersplatform én het Platformbestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Het Huurdersplatform heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woningcorporatie De Woonplaats, waarin de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd zijn.

Platform Bestuur

Voorzitter
Mevrouw Trijnie Hollink

Penningmeester
De heer Pierre Martens

Secretaris
Mevrouw Joke te Lindert 

Bestuurslid
De heer Koos van Leeuwen (Haren)
Mevrouw H. Giesen
Mevrouw L. de Slegte

Aspirant-bestuurslid
Dhr.  W. Boon

Secretariaat
Mevrouw Hanny Kousbroek

Adviseur
Nederlandse Woonbond: volgt

Leden Platform
Het platform bestaat uit twee afgevaardigde per deelnemende vereniging.

Raad van Commissarissen, op voordracht van de huurdersverenigingen:
de heer D. Janssen
de heer C. Ornĕk

ROOSTER VAN AFTREDEN

Rooster van aftreden van het bestuur van het Platform:

Maart 2024 
 Mevrouw Trijnie Hollink

Maart 2025 
De heer Pierre Martens