Wat is een geliberaliseerde woning?

Een geliberaliseerde woning is een woning met een geliberaliseerde huurprijs. Huurt u een dergelijke woning, dan mag de verhuurder een markthuur vragen. Bij conflicten over de hoogte van de huur kun u zich niet beroepen op het puntenstelsel en evenmin kunt u zich tot de huurcommissie wenden, tenzij u met de verhuurder heeft afgesproken dat die bij meningsverschillen wordt ingeschakeld om een advies uit te brengen.

Minister Dekker (VROM) wil dat in totaal 25 procent van de huurwoningen een vrije markthuur krijgen. Momenteel ligt dat percentage op 5 procent, wat betekent dat zij maar liefst 20 procent van de huidige voorraad wil 'liberaliseren'.

 

Onder het huidige huurrecht is de huurprijs van een woning geliberaliseerd als het huurcontract inging op of na 1 juli 1994 en er op dat moment een huurprijs is afgesproken boven de op dat moment geldende huursubsidiegrens (nu huurtoeslaggrens). Ook voor woningen die tussen (juli) 1989 en (juli) 1994 zijn gebouwd, gelden deze criteria.