Wat kun je doen aan burenoverlast?

Om die vraag te beantwoorden is het allereerst noodzakelijk onderscheid te maken tussen 'overlast' en 'extreme overlast'. Bij overlast gaat het meestal om geluidsoverlast. Maar het kan ook gaan om de vuilnisbak van de buren die voor uw deur wordt gezet, om fietsen die in de weg staan op de galerij, het plaatsen van de vuilnisbak op straat op dagen dat er geen vuilnis wordt opgehaald, enzovoort. Allemaal zaken die je over het algemeen goed kunt oplossen door iemand daarop aan te spreken.

 

Extreme overlast

Bij extreme overlast gaat het om een opeenhoping van dit soort problemen en lukt het niet of niet meer om de overlastgevers aan te spreken op hun gedrag. Als het u zelf niet lukt een einde te maken aan de overlast die uw buurman veroorzaakt en het probleem is acuut, bel dan de politie. Ook als de overlast structureel is, dus zich steeds weer voordoet, is het goed de politie te bellen. Wordt de overlast veroorzaakt door een huurder, dan kan diens verhuurder in actie komen. U kunt dus aan de verhuurder vragen op te treden. Vervolgens of tegelijkertijd kan dan nog contact worden gelegd met andere instanties. Denk vooral aan de politie (wijkagent). Uiteindelijk kan de verhuurder de rechter vragen om ontbinding van het huurcontract van de overlastgevers.

 

Lik-op-stuk

Veel verhuurders gaan samen met hun huurders het gevecht aan tegen burenoverlast. Verhuurders zijn aan te spreken op ernstige overlast, omdat zij moeten zorgen voor ongestoord woongenot van hun huurders. Voor de aanpak van extreme overlast is vaak een hard lik-op-stuk benadering nodig. Uiteindelijk dient er niet te worden geschroomd om het huurcontract van huurders die bij herhaling ernstige overlast veroorzaken te ontbinden (via de rechter).