Rooster van aftreden

Rooster van aftreden van het bestuur van het Platform:

2019
De heer P. Martens
De heer J. van Leeuwen (Haren)

2020
Mevrouw H. Giesen