Doelstelling en samenstelling van het Huurdersplatform en de taken en bevoegdheden van het Huurdersplatform én het Platformbestuur zijn vastgelegd in de statuten van de vereniging.

Het Huurdersplatform heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Woningcorporatie De Woonplaats, waarin de wederzijdse rechten en plichten vastgelegd zijn.

Platform Bestuur

Voorzitter
Mevrouw Trijnie Hollink

Penningmeester
De heer Pierre Martens

Secretaris
Mevrouw Leidy Wiggers

Bestuurslid
De heer Koos van Leeuwen (Haren)
Mevrouw H. Giesen
mevrouw Joke te Lindert 

Secretariaat
Mevrouw Hanny Kousbroek

Adviseur
Nederlandse Woonbond: volgt

Leden Platform
Het platform bestaat uit twee afgevaardigde per deelnemende vereniging

Raad van Commissarissen
Op voordracht van de huurdersverenigingen:

  • de heer D. Janssen
  • Mevr. P. de Weerd